وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه ریاضی نیمسال دوم 98-99

(کلاس هاي آنلاين گروه رياضي مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال دوم 98-99

 

جلسه  /   درس

ریاضی عمومی 1

ریاضی عمومی 2

ریاضی کاربردی

آمار و احتمالات مهندسی indecision indecision
جلسه اول   5 مهر 99 23 مهر 99 --- ---
جلسه دوم   12 مهر 99 28 مهر 99 --- ---
جلسه سوم   12 مهر 99   --- ---
جلسه چهارم       --- ---

جلسه پنجم

      --- ---

جلسه ششم

      --- ---

جلسه هفتم

      --- ---

جلسه هشتم

      --- ---

جلسه نهم

         

جلسه دهم