وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


معرفی مسئولین

 • معاون پژوهشی و فناوری

  معاون پژوهشی و فناوری

  سرکارخانم دکتر راحله ناصریان
  مرتبه علمی: استادیار گروه عمران موسسه آموزش عالی توس
  دکتری: مهندسی عمران-سازه از دانشگاه فردوسی مشهد
  کارشناسی ارشد: مهندسی عمران-سازه از دانشگاه تهران
  کارشناسی: مهندسی عمران از دانشگاه یزد
  سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 5 سال سابقه تدریس
  سوابق اجرایی: مدیرگروه عمران موسسه آموزش عالی توس
  تألیفات: بیش از 12 مقاله علمی علمی پژوهشی

 • مدیر سابق پژوهشی و فناوری

  مدیر سابق پژوهشی و فناوری

  دکتر کیوان حجازی
  مرتبه علمی: استادیار دانشکده علوم ورزشی موسسه آموزش عالی توس
  دکتری: بیوشیمی و متابولیسم ورزشی از دانشگاه فردوسی مشهد
  کارشناسی ارشد: فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه فردوسی مشهد
  کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه امام رضا (ع)
  سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 10 سال سابقه تدریس
  سوابق اجرایی: مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی توس
  تألیفات: دارای 2 جلد کتاب و بیش از 65 مقاله علمی علمی پژوهشی

 • سر کار خانم زهره عدالتیان

  سر کار خانم زهره عدالتیان

  سر کار خانم زهره عدالتیان
  مسئول واحد کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی
  کارشناس پژوهشی
  کارشناس ارشد علوم اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد
  شماره تماس : 38909642-051
  آدرس ایمیل : zedalatiyan@gmail.com