وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


هیات موسس

 • آقای دکتر علی وحیدیان کامیاد

  آقای دکتر علی وحیدیان کامیاد

  مرتبه علمی: استاد تمام دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
  کارشناسی: ریاضی از دانشگاه مشهد
  کارشناسی ارشد: ریاضی از موسسه عالی ریاضیات تهران
  دکتری: ریاضی از انگلستان
  سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 39 سال عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
  سوابق اجرایی: مدیر گروه ریاضی، معاون پژوهشی دانشکده ریاضی، ریاست کتابخانه دانشکده علوم
  تألیفات: دارای 5 جلد کتاب و بیش از 70 مقاله علمی

 • آقای دکتر محمود نقیب زاده

  آقای دکتر محمود نقیب زاده

  مرتبه علمی: استاد تمام دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
  کارشناسی: لیسانس آمار و کامپیوتر از دانشگاه مشهد
  کارشناسی ارشد: علوم کامپیوتر از آمریکا
  دکتری: مهندسی کامپیوتر از آمریکا
  سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 30 سال عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
  سوابق اجرایی: مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد، مدیر مرکز کامپیوتر آستان قدس رضوی
  تألیفات: دارای 10 جلد کتاب و بیش از 120 مقاله علمی

 • آقای دکتر اصغر کرایه چیان

  آقای دکتر اصغر کرایه چیان

  مرتبه علمی: استاد تمام دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
  کارشناسی: ریاضی از دانشگاه تهران
  کارشناسی ارشد: معادلات دیفرانسیل از انگلستان
  دکتری: ریاضی کاربردی از آمریکا
  سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 35 سال عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
  سوابق اجرایی: مدیر گروه ریاضی ، سرپرست موسسه آموزش عالی توس
  تألیفات: دارای 6 جلد کتاب و بیش از 40 مقاله علمی

 • شادروان آقای دکتر امیر علیخانزاده عضو فقید هیات موسس و امنا

  شادروان آقای دکتر امیر علیخانزاده عضو فقید هیات موسس و امنا

 • آقای دکتر کریم عبداللهی نژاد

  آقای دکتر کریم عبداللهی نژاد

  مرتبه علمی: استاد تمام دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
  رشته تحصیلی: خبرگان
  سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 20 سال عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
  سوابق اجرایی: ریاست دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی، مدیریت گروه و سرپرستی تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات
  تألیفات: دارای 7 جلد کتاب و بیش از 20 مقاله علمی، پژوهشی و ترویجی

 • شادروان آقای دکتر حامدرضا طارقیان عضو فقید هیات موسس و امنا

  شادروان آقای دکتر حامدرضا طارقیان عضو فقید هیات موسس و امنا

  مرتبه علمی: استاد  تمام دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
  کارشناسی: مهندسی ساختمان از پلی تکنیک نیوکاسل انگلستان
  کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع تخصص علم مدیریت از دانشگاه کرانفلید انگلستان
  دکتری: علم مدیریت از دانشگاه کرانفلید انگلستان
  سوابق آموزشی و پژوهشی: 
  بیش از 27 سال عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
  سرپرستی و راهنمایی پایان نامه دانشجویان مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
  تالیف و ترجمه بیش از 7 کتاب دانشگاهی و چاپ بیش از...

 • آقای دکتر ابراهیم بهنام دهکردی

  آقای دکتر ابراهیم بهنام دهکردی

   
   
   

 • آقای مهندس ولی الله افخمی راد

  آقای مهندس ولی الله افخمی راد