وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گالری تصاویر - برگزاری کارگاه آموزشی نقش بینایی ماشین در شهر هوشمند در همایش ملی فناوری اطلاعات و هوشمندسازی