وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آخرین فرصت جهت تسویه حساب مالی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 فقط تا 10 تیرماه 99
موضوع: آموزش, حسابداری, اطلاعیه ها, شهریه
تاریخ : 99/04/10

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :
آخرین فرصت جهت تسویه حساب مالی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 فقط تا 10 تیرماه 99
( واحد آموزش و امور مالی موسسه آموزش عالی توس)