وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آخرین یادآوری و آخرین مهلت جهت تسویه حساب شهریه
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, امور دانشجویی, اطلاعیه ها, شهریه
تاریخ : 99/04/15

آخرین یادآوری: دانشجویان عزیزی که هنوز تسویه حساب نکرده اند و پورتالشان مسدود است، جهت یادآوری دانشگاه این هفته تعطیل است و صرفا یکشنبه ۱۵ تیرماه و چهارشنبه 18 تیرماه واحد مالی مؤسسه از ساعت ۸ تا ۱۲ باز است و دانشجویان می توانند جهت تعیین تکلیف شهریه مراجعه کنند. در صورت عدم امکان مراجعه دانشجویان می توانند از طریق شماره کارت مؤسسه آموزش عالی توس 5859837002999460 شهریه خود را کارت به کارت و تسویه حساب نمایند و سپس تصویر فیش واریزی را تا قبل از ساعت 12 امروز برای تلگرام یا واتساپ آقای جلالی ارسال نمایند: 09028171856 09304548071 شماره تماس امور مالی : 05138909641 - 05138909642 داخلی 16 و 17 (روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس )