وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آدرس کانال موسسه در گپ
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 98/09/06

اطلاعیه فوری :

برای اطلاع از کلیه اخبار موسسه فوراً پیام رسان گپ را نصب فرمائید :

لینک نصب گپ :    https://dl.gap.im     

آدرس کانال موسسه در گپ :    https://gap.im/toosinstitute یا  @toosinstitute