وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آغاز بکار رسمی صفحه اینستاگرام موسسه آموزش عالی توس : https://instagram.com/toos_institute
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 99/06/04

آغاز بکار رسمی صفحه اینستاگرام موسسه آموزش عالی توس :
https://instagram.com/toos_institute

کانال تلگرام روابط عمومی:
 @toosinstitute1
آپارات موسسه:
http://aparat.com/toosinstitute
کانال گپ :
https://gap.im/toosinstitute
سایت موسسه:
www.toos.ac.ir
ایمیل موسسه:
 info@toos.ac.ir
واتساپ روابط عمومی:
09028171856