وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آغاز ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت بهمن 99 (بدون کنکور) - بر اساس سوابق تحصیلی و معدل دیپلم برای رشته های مقطع کاردانی
موضوع: حوزه ریاست, آموزش
تاریخ : 99/10/15

 آغاز ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت بهمن 99 (بدون کنکور) - بر اساس سوابق تحصیلی و معدل دیپلم برای رشته های مقطع کاردانی

 مهلت ثبت نام فقط تا روز چهارشنبه 17 دیماه به یکی از اشکال زیر :
1 - ارسال تصویر مدارک شخصی و عکس پرسنلی و مدارک تحصیلی به تلگرام یا واتساپ روابط عمومی
09028171856
2 - ثبت نام اینترنتی در سایت سازمان سنجش توسط شخص متقاضی

 لینک اطلاعیه و دریافت دفترچه سازمان سنجش :
http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=4&id=6927