وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ارائه خدمات رفاهی- پزشکی با 30 درصد تخفیف ویژه در مجتمع پزشکی لویزان
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 98/09/10

قابل توجه کلیه همکاران، اساتید و دانشجویان عزیز :

( ارائه خدمات رفاهی- پزشکی با 30 درصد تخفیف ویژه در مجتمع پزشکی لویزان )