وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی ۹۹-۹۸
موضوع: آموزش
تاریخ : 99/05/01

اطلاعیه انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

 دانشجویان گرامی؛ انتخاب واحد دروس ارائه شده برای ترم تابستان، از روز شنبه ۴ مردادماه ۱۳۹۹ لغایت ۷ مرداد ماه بصورت اینترنتی از ساعت ۹ صبح الی ۲۳ در پرتال دانشجویی شما، قابل دسترس است.

دروس ارائه شده هر گروه با توجه به درخواست مدیرمحترم گروه و به حدنصاب رسیدن تعداد دانشجویان ثبت و قابل انتخاب واحد می‌باشد.

خواهشمند است پس از واریز شهریه، اقدام به انتخاب واحد نمایید.

(اداره آموزش موسسه آموزش عالی توس)