وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه انتصاب سرپرست موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 98/07/02


احتراما ًبه اطلاع کلیه همکاران، اساتید و دانشجویان موسسه آموزش عالی توس می رساند، امروز طی حکمی از جانب جناب آقای دکتر بزرگ نیا، ریاست محترم هیات امنا، جناب آقای دکتر هژبرالساداتی به سمت:
    "سرپرست موسسه آموزش عالی توس"
منصوب گردیدند.

ضمن عرض تبریک به محضر ایشان، ازدرگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و برای جناب آقای دکتر هژبرالساداتی، توفیقات روزافزون در جهت رشد و شکوفایی"موسسه آموزش عالی توس "را خواستاریم.

روابط عمومی موسسه‌ آموزش عالی توس