وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه تغییر ساعات کاری موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 98/04/13

توجه توجه

اطلاعیه تغییر ساعات کاری موسسه آموزش عالی توس
با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر تداوم افزایش دمای هوا، ساعت کار اداری موسسه از روز شنبه 98/4/15  از ساعت 7:30صبح تا 13:30 ظهر خواهد بود.
ضمناً پایان ساعت کار اداری برای روزهای پنجشنبه ساعت ۱۲:۳۰ می باشد.

شایان ذکر است از روز شنبه مورخ 98/04/15 لغایت روز پنجشنبه 98/06/07 روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته موسسه آموزش عالی توس تعطیل می باشد.
(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)