وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه ساعت شروع بکار موسسه در روز چهارشنبه 98/3/8
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 98/03/07

(اطلاعیه ساعت شروع بکار موسسه در روز چهارشنبه 98/3/8 )
 قابل توجه کلیه همکاران، اساتید و اعضای هیات علمی و دانشجویان گرامی:
به مناسبت تقارن سه شنبه شب با ایام لیالی قدر و با توجه به آیین شب زنده داری این ایام ، به اطلاع می رساند ساعت شروع بکار کلیه واحدهای اداری و کلاس های آموزشی موسسه آموزش عالی توس روز چهارشنبه مورخ 98/3/8 از ساعت 9:30 صبح می باشد. (ضمناً درب موسسه از ساعت 9 باز می باشد)
لذا کلیه کلاس های نوبت اول صبح چهارشنبه کنسل می باشد و ساعت شروع کلاس ها از 9:30 می باشد ، لذا پس از هماهنگی واحد آموزش با اساتید مربوطه، کلاس های جبرانی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.
(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)