وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه شماره یک ستاد عمره و عتبات دانشگاه های خراسان رضوی
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 95/10/02

اطلاعیه شماره یک ستاد عمره و عتبات دانشگاه های خراسان رضوی

با تقدیم سلام و احترام؛ به اطلاع رابطین محترم می رساند ثبت نام دوره شانزدهم عتبات دانشگاهیان از مورخ21  آذرماه آغاز شده است. مستدعی است جهت جلوگیری از تضییع حق دانشگاهیان آن دانشگاه و اطلاع رسانی مناسب نسبت به موارد ذیل الذکر عنایت فرمایید:

  • به هر نحو که صلاح می دانید نسبت به تبلیغات محیطی اقدام فرمایید.
  • به تمامی دانشجویان، اساتید و کارمندان پیامک اطلاع رسانی ارسال شود.
  • پوستر تبلیغاتی شروع ثبت نام عتبات دانشگاهیان آماده تحویل می باشد مستدعی است مقرر نمایید یک نفر از هر دانشگاه جهت دریافت به دفتر ستاد به نشانی "دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی، اتاق 128 " مراجعه نمایند.

اگر رابطین این ستاد در آن دانشگاه تغییر کرده اند لطفا به این ستاد اطلاع دهید.

همچنین : در این مرحله اساتید ، کارمندان ، دختران مجرد، پسران مجرد، دانشجویان متاهل، می توانند ثبت نام نمایند

  •  ثبت نام در سایت www.labbayk.ir   می باشد.
  • مهلت ثبت نام تا تاریخ 5 دی 1395 می باشد . همچنین افرادی که در دوره های قبلی اعزام شده اند نیز می توانند ثبت نام نمایند.
  • مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان وام به هر زائر تعلق خواهد گرفت. (به فرزندان وام تعلق نمی گیرد.)
  • جهت اطلاع از سایر شرایط به سایت عمره و عتبات دانشگاهیان ) سایت لبیک ( به نشانی labbayk.com    مراجعه نمایید.
  • همچنین اطلاعیه های ستاد خراسان رضوی بر روی وبسایت ) زائر( به نشانی zaer.um.ac.ir   قرار خواهد گرفت.
  • شماره تلفن ستاد عتبات د انشگاهیان خراسان رضوی 38802211  می باشد.

با تشکر/ستاد عمره و عتبات دانشگاه های خراسان رضوی