وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه فوری: تغییر زمان برگزاری آزمون های دکتری و کارشناسی ارشد ۹۹
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 99/04/23

اطلاعیه فوری: تغییر زمان برگزاری آزمون های دکتری و کارشناسی ارشد ۹۹

 مطابق اطلاعیه روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون دکتری در روز پنج شنبه ٩ مردادماه و آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در روزهای ۱۶ و ۱۷ مردادماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.