وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه فوری - دوره مجازی درس معارف
موضوع: آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 98/12/14

(اطلاعیه فوری)
دانشجویان عزیز:
با توجه به تعطیلات اضطراری دانشگاهها، برای حل مشکل عقب‌ماندگی تحصیلی در این ایام، می‌بایست از تاریخ 11 اسفندماه98 لغایت 15 فرودین‌ماه 99 با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان ec.nahad.ir و انتخاب گزینه " دوره ویژه تعطیلات اضطراری دانشگاه" درس مجازی را به شکل زیر بگذرانید:

پس از ثبت‌نام/ورود به سامانه، ابتدا اسم درس معارف، را انتخاب نمایید.
جهت جبرانِ هر جلسه کلاس حضوری لغو شده، بایستی حداقل 2 جلسه از درس آموزش مجازی را بگذرانید.
مثلا دانشجویی که کلاس اندیشه اسلامی یک او، سه جلسه تعطیل شده ، از بین دروس پیشنهاد شده باید درس مجازی انتخاب کند که حداقل 6 جلسه آموزشی داشته باشد، یا دو درس مجازی انتخاب کند که مجموع جلسات آنها بیش از 6 جلسه باشد.
در صورت گذراندن جلسات اضافه، نمره دریافتی شما نیز افزایش خواهد یافت.
حتما هر درس مجازی انتخاب شده را به اتمام رسانده و گواهی نامه آن را پرینت بگیرید.
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر
آی دی تلگرام مدیر گروه معارف:
@taha164
داخلی آموزش موسسه:
05138909641  داخلی ۲۳
شایان ذکر است گذراندن این دوره ها الزامی است.(واحدآموزش)