وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم آموزشی
موضوع: آموزش
تاریخ : 99/06/22

اطلاعیه_آموزشی
دانشجویان گرامی که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دروس پایان‌نامه، پروژه، کارآموزی را انتخاب واحد نمودند و آخرین نیمسال تحصیلی خود را می‌گذرانند، طبق بخشنامه شماره ۲/۱۱۴۷۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ وزارت علوم تحقیقات وفناوری به دلیل شرایط ویژه در اجرای برنامه‌های آموزشی در نیمسال مذکور ناشی از اقدامات دانشگاه‌ها در مقابله با بیماری کووید-۱۹، تاریخ تحویل دروس فوق تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ تمدید گردید.

(اداره آموزش موسسه آموزش عالی توس)