وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم امتحانات
موضوع: آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 99/04/01

اطلاعیه مهم امتحانات
دانشجویان گرامی، ارزشیابی اساتید درنیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹ از تاریخ 99/02/31 لغایت 99/04/13 سال جاری فعال می‌باشد.
جهت ارزشیابی اساتید باید به پرتال دانشجویی خود مراجعه و کلیه فرمها را تکمیل نمائید.
لازم بذکر می‌باشد درصورت تکمیل نکردن فرمهای ارزشیابی قادر به مشاهده برنامه امتحانی، پرینت کارت ورود به جلسه آزمون و مشاهده نمرات خود نمی‌باشید و عواقب عدم تکمیل فرم ارزشابی اساتید بر عهده شخص دانشجو می‌باشد.
(اداره آموزش موسسه اموزش عالی توس)