وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم امور مالی
موضوع: حسابداری
تاریخ : 99/10/21

اطلاعیه مهم امور مالی:
به جهت رعایت موقعیت اقتصادی برخی دانشجویان محترم و به درخواست مکرر ایشان ، با موافقت ریاست محترم،  مهلت تسویه حساب شهریه ترم اول سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹ تا روز پنجشنبه ۲۵ دیماه تمدید می گردد.

لذا انتظار است دانشجویان محترم برای انجام تسویه حساب مالی خود هر چه سریعتر اقدام مقتضی را انجام دهند.
(امور مالی و روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)