وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم انتخاب واحد اينترنتي
موضوع: آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 99/06/29

اطلاعیه مهم انتخاب واحد اينترنتي:
انتخاب واحد اینترنتی تا روز پنج‌شنبه مورخ ۳ مهرماه ماه ۱۳۹۹  تمدید گردید.
لذا دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده‌اند جهت انتخاب واحد هرچه سریعتر اقدام نمایند. بدیهی است این تاریخ غیرقابل تمدید خواهد بود.
(اداره آموزش موسسه آموزش عالی توس)