وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم سنوات تحصیلی
موضوع: آموزش
تاریخ : 99/01/16

اطلاعیه مهم سنوات تحصیلی

با توجه به اتمام سنوات دانشجویان به شرح ذیل، به استحضار می رساند دانشجویانی که برای نیمسال دوم سال تحصیلی  98-99 سنوات تحصیلی ندارند، بایدحداکثرتا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ درخواست سنوات تحصیلی خود را در سامانه امور دانشجویان قسمت کمیسیون موارد خاص ثبت نام نمایند و شماره پیگیری را نزد خود نگهدارند و به کارشناسان آموزشی اعلام نمایند. بدیهی است این دانشجویان بدون مجوزکمیسیون، حق ادامه تحصیل را نخواهندداشت و عواقب ناشی از آن بعهده شخص دانشجو خواهد بود.
 لازم بذکر است این سامانه فقط تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰درخواست‌های وارد شده را ترتیب اثر خواهد داد و بعد از تاریخ فوق سامانه غیرفعال خواهد شد و به درخواست ایشان رسیدگی نخواهد شد.

مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
    ورودی  مهر 96 و  ماقبل

مقطع کارشناسی پيوسته
    ورودی مهر  94  و  ماقبل

مقطع ارشد                                                                           
     ورودی  96   و  ماقبل


تذکر: دانشجویانی که واحد معادلسازی دارند به ازای هر 12 تا 20 واحد ، یک ترم از سنوات مجاز آنها کاسته می شود.
(اداره آموزش موسسه اموزش عالی توس)