وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم سنوات تحصیلی
موضوع: آموزش
تاریخ : 99/06/13

اطلاعیه مهم سنوات تحصیلی

با توجه به اتمام سنوات دانشجویان به شرح ذیل، به استحضار می رساند دانشجویانی که برای نیمسال اول سال تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۳۹۹ سنوات تحصیلی ندارند، بایدحداکثر تا ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ درخواست سنوات تحصیلی خود را تسلیم اداره آموزش نمایند. بدیهی است این دانشجویان بدون مجوزکمیسیون موارد خاص استان، حق انتخاب واحد برای نیمسال اول  ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را نخواهند داشت و عواقب ناشی از آن بعهده شخص دانشجو خواهد بود.
مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته:        ورودی  مهر 97 و  ماقبل
مقطع کارشناسی پيوسته:
ورودی مهر  95  و  ماقبل
مقطع ارشد:                                                     ورودی  97   و  ماقبل
تذکر: دانشجویانی که واحد معادلسازی دارند به ازای هر 12 تا 20 واحد ، یک ترم از سنوات مجاز آنها کاسته می شود.
(اداره آموزش موسسه اموزش عالی توس)