وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم - (تعطیلی کلاسهای آموزشی)
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 98/12/08

اطلاعیه_مهم
در اجرای تصمیم ستاد ملی مبارزه با #کرونا و دستورالعمل وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۹۸/۱۲/۷، ادامه فعالیت موسسه آموزش عالی توس به شرح ذیل خواهد بود:

۱. کلیه کلاسهای آموزشی تا پایان اسفند ۹۸ تعطیل می باشد.
۲. پس از تصمیم نهایی شورای آموزشی، متعاقبا نحوه برگزاری کلاس های جبرانی در سال ۹۹ اطلاع رسانی خواهد شد.

۳. از روز شنبه ۱۰ اسفند ماه، حضور و ارائه خدمات اداری موسسه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ دایر خواهد بود.

۴. ضمنا انتخاب واحد و حذف و اضافه به صورت اینترنتی تا پایان سال ۹۸ باز می باشد.

(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)