وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم - تعطیلی کلاسهای عملی
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/12/04

اطلاعیه فوری :
کلیه کلاسهای عملی گروه علوم ورزشی این هفته از تاریخ ۹۸/۱۲/۳ الی ۹۸/۱۲/۸ به دلیل پیشگیری از احتمال سرایت بیماری کرونا ، طبق دستورالعمل وزارت علوم، برگزار نخواهد شد.

(واحد آموزش موسسه آموزش عالی توس)