وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 98/10/21

قابل توجه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی، جهت در اولویت قرار گرفتن از بهره مندی تسهیلات رفاهی؛ خواهشمند است حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 23 دی ماه، شماره دانشجویی خود را به شماره 09028171856 با پیامک ارسال نمایند.