وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه_فوری: (آخرین مهلت)  قابل توجه کلیه دانشجويانی که کارنامه سلامت روان را تکمیل نکرده اند:هر چه سریعتر نسبت به تکمیل فرم پایش سلامت از طریق لینک ذیل اقدام نمایید.
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 99/10/15

#اطلاعیه_فوری: (آخرین مهلت)
 قابل توجه کلیه دانشجويانی که کارنامه سلامت روان را تکمیل نکرده اند:
هر چه سریعتر نسبت به تکمیل فرم پایش سلامت از طریق لینک ذیل اقدام نمایید.

لازم به ذکر است مشاهده برنامه امتحانی ترم و فعال شدن پرتال دانشجویی منوط به تکمیل فرم پایش سلامت روان می‌باشد.


جهت ثبت نام و تكميل اطلاعات درخواستي لينك زير:
 http://portal.saorg.ir/mentalhealth
 اقدام فرمائيد.

دریافت فایل راهنمای تکمیل کارنامه سلامت :
 https://plink.ir/QbM6v

 پاسخگویی به سوالات احتمالی شما:
@farhangi_toosinstitute
(امور دانشجويي موسسه توس)