وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اعزام دانشجویان جهت زیارت حرم مطهرامام رضا(ع) همراه با صرف صبحانه
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 96/05/17