وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


امام خمینی، یک حقیقت همیشه زنده است.
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/03/15

امام خمینی، یک حقیقت همیشه زنده است.

نام او پرچم این انقلاب و راه او راه این انقلاب و اهداف او اهداف این انقلاب است.

سالگرد ارتحال ملکوتی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و قیام پانزده خرداد بر تمامی آزادگان و مسلمانان سراسر جهان به ویژه مردم شریف ایران تسلیت باد.

(معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)