وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ایام کاری موسسه آموزش عالی توس در طول تابستان 96
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, حسابداری, کتابخانه, امور پژوهشی, امور فرهنگی, امور دانشجویی, فناوری اطلاعات
تاریخ : 96/04/14

ایام کاری موسسه آموزش عالی توس در طول تابستان 96

به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم و سایر مراجعه کنند گان گرامی می رساند

از تاریخ 96/04/15 لغایت 96/06/06

موسسه آموزش عالی توس در ایام هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته تعطیل می باشد.

 

  • توضیح: کلاسهایی که پیش از این، انتخاب واحد و برابر برنامه های جاری اداره آموزش، امور پژوهشی و کلاسهای فوق برنامه در روزهای تعطیلِ یادشده برنامه ریزی شده اند، همچنان به قوت خود برقرار و در روز مربوطه تشکیل    می گردد.

موسسه آموزش عالی توس