وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ایجاد کانال ارتباطی و اطلاع رسانی اخبار و فعالیت های موسسه آموزش عالی توس در سایت تبلیغاتی "آپارات"
موضوع: فناوری اطلاعات, انجمن های علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/03/18

قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم :
ایجاد کانال ارتباطی و اطلاع رسانی اخبار و فعالیت های موسسه آموزش عالی توس در سایت تبلیغاتی "آپارات"
توسط انجمن علمي گروه کامپیوتر
http://aparat.com/toosinstitute
toos.ac.ir