وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اینفوگرافیک / میانگین سنی و تحصیلات نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/11/30
اینفوگرافیک / میانگین سنی و تحصیلات نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم #تا_انتخابات #رای_سرنوشت_ساز #دوم_اسفند