وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید از مرکز کنترل ترافیک مشهد (ویژه دانشجویان کامپیوتر)
موضوع: امور پژوهشی, امور دانشجویی, کامپیوتر, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/11/25

بازدید علمی از مرکز کنترل ترافیک مشهد ویژه دانشجویان رشته کامپیوتر به مناسبت گرامیداشت روز مهندس
به علت ظرفیت محدود اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نموده اند .
مهلت ثبت نام تا ۲۸ بهمن ماه
جهت ثبت نام به مدیر گروه کامپیوتر سرکار خانم مهندس آفرنده مراجعه نمایید.