وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید ریاست محترم شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 96/09/07

بازدید ریاست محترم شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

تشریف فرمائی و دیدار جناب حجة الاسلام حاج آقای ترابی ( ریاست محترم شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان خراسان  رضوی ) و جناب  حجة الاسلام حاج آقای احمدزاده ( معاونت محترم استانی نهاد و نماینده دفتر در مراکز و دانشگاههای غیردولتی استان خراسان رضوی ) با سرپرستی و اعضای معاونت فرهنگی، اجتماعی موسسه آموزش عالی توس

یکشنبه - 96/09/05

گزارش جامع:

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. سپس جناب آقای خلیل زاده امینیان، سرپرست محترم موسسه آموزش عالی توس، گزارشی از سند چشم انداز توسعه پنجساله موسسه جهت آشنایی حضار ارائه دادند و فرمودند: در سال 1392با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از 10سال از فرمایش مقام معظم رهبری نقشه مهندسی فرهنگی تصویب گردید.
جناب امینیان در ادامه گفتند : حلقه مفقوده برنامه ریزی در کشور برنامه¬ریزی عملیاتی می باشد. بالاترین سرمایه در جبهه فرهنگی جوانان هستند و منابع انسانی بزرگترین پشتوانه کشورهاست.
 سپس ایشان در مورد برنامه های مشاوران در موسسه به مواردی اشاره نموده و اعلام داشتند: ما اعتقاد داریم زمانی موفق هستیم که دانشجو به سلاح علم ، اخلاق و ایمان مجهز شود و درنهایت اعلام داشتند: ارائه سند چشم انداز توسعه پنجساله موسسه باعث ارتقای رتبه موسسه گردید.
سپس جناب آقای شجاع، معاون فرهنگی و اجتماعی موسسه، صحبت های خود را در زمینه فرهنگی با ذکر آیه ای از قرآن کریم شروع کردندو بیان داشتند : رسالت کانون های فرهنگی در سراسر کشور این است که بستر آماده کنند تا آنچه که خداوند بالقوه در وجود بشر به ودیعه گذاشته بااختیار به فعلیت برساند.
در ادامه آقای صفرزاده، کارشناس مسئول برادران معاونت فرهنگی، اجتماعی موسسه، بیان کردند: فعالیت های فرهنگی و مذهبی در طی یک سال گذشته انجام شده است و تاکید داشتند: هنوز کیلومترها با اصل هدف فاصله داریم و این خواهش را داشتند با توجه به مسئولیت عزیزان از فضاهای عملیاتی تری که به چشم بیاید ما را رهنمون سازند.
جناب حجت الاسلام حاج آقای ترابی فرمودند: که بسیاری از کارهای فرهنگی که انجام داده می شود کارآمدی کمی دارد و مسئله اصلی این است که کار فرهنگی در امروز با 20 سال پیش چه تفاوتی کرده است. آیا دانشجویانی که فارغ التحصیل میشوند حامی نظام و رهبری هستند؟ اگر ما چنین نیرویی داشته باشیم میتوانیم بگوییم موفق هستیم.
برای برآورده شدن این اصل 3مورد را باید در نظر داشت:
1 – ذهن نسبت به مسائل علمی و نتایج عملی ( اشتغال دربازار کار و ارتباط با نیروی فرهنگی) مشغول شود.
2 – در فضای شاد جوانان را به مسائل دینی و فرهنگی سوق بدهیم.
3 – میدان کاری را برای جوانان باز کنیم.
ودر انتهای جلسه جناب آقای خلیل زاده امینیان ، سرپرست موسسه درخواست تاسیس دفتری از سوی نهاد رهبری در موسسه را از عزیزان مدعو داشتند.
باذن الله و تعالی