وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازی سازی صنعتی در حال پیشرفت با آینده ای روشن
موضوع: فناوری اطلاعات
تاریخ : 98/10/21

بازی سازی صنعتی در حال پیشرفت با آینده ای روشن

گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی توس مفتخر است که برای اولین بار در سطح دانشگاه های مشهد دوره تئوری و عملی طراحی بازی های کامپیوتری را برای دانشجویان خود برگزار نمود.

پیوست ها

نام فایل حجم
بازی سازی.mp4 2.8 مگابایت دانلود