وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برد تیم والیبال دانشجویان موسسه آموزش عالی توس در مقابل تیم والیبال موسسه آموزش عالی کاویان
موضوع: امور دانشجویی, واحد تربیت بدنی
تاریخ : 98/10/04

برد تیم والیبال دانشجویان موسسه آموزش عالی توس در مقابل تیم والیبال موسسه آموزش عالی کاویان را تبریک عرض می نمائیم.

به امید پیروزی روزافزون ورزشکاران موسسه آموزش عالی توس