وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برنامه بازدید علمی یک روزه از بناهای تاریخی شهر تربت جام
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/08/20


زمان بازدید: جمعه 24 آبان ماه، همراه با برنامه های متنوع و پذیرایی صبحانه و ناهار

هزینه ثبت نام برای دانشجویان گروه معماری موسسه توس نفری 15 هزار تومان و برای دانشجویان دیگر رشته های موسسه و دیگر دانشگاهها مبلغ 30 هزار تومان می باشد که جهت ثبت نام باید :
1 -  ارسال اطلاعات نام و نام خانوادگی و کددانشجویی و کدملی دانشجویان موسسه توس (دانشجویان دیگر دانشگاهها ارسال اطلاع خود به همراه کد ملی و نام دانشگاه) از طریق تلگرام به آدرس تلگرام زیر:
@farhangi_toosinstitute
 2 - مراجعه حضوری به امور مالی موسسه و واریز مبلغ موردنظر و تکمیل ثبت نام ( دانشجویان خارج از موسسه نیز می توانند برای واریز هزینه ثبت نام مبلغ را به  شماره حساب زیر واریز و تصویر فیش واریزی را به آیدی تلگرام فوق ارسال نمایید: 9460-0299-8370-5859  بانک تجارت - بنام موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی توس)

آخرین مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۲ آبان ماه
 ظرفیت محدود
( گروه معماری موسسه آموزش عالی توس)