وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برگزاری جلسات مشاوره رایگان با حضور اساتید هیات علمی کامپیوتر  جهت انتخاب رشته دانشگاه
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/03/13

برگزاری جلسات مشاوره رایگان با حضور اساتید هیات علمی کامپیوتر  جهت انتخاب رشته دانشگاه
برای اولین بار پذیرش فارغ التحصیلان هنرستانی در مقطع کارشناسی
@idehpardazan_20