وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برگزاری مراسم تریبون آزاد و کرسی آزاد اندیشی
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی, اسلایدر صفحه اصلی
تاریخ : 97/09/19

 مراسم تریبون آزاد و کرسی آزاد اندیشی به مناسبت روز دانشجو با همکاری امور فرهنگی در سالن اجتماعات برگزار گردید