وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برگزاری مسابقات تنیس روی میز و دارت به مناسبت هفته تربیت بدنی ویژه دانشجویان
موضوع: امور دانشجویی, واحد تربیت بدنی
تاریخ : 98/07/25

تربیت بدنی موسسه آموزش عالی توس در نظر دارد، بمناسبت هفته تربیت بدنی  یک دوره مسابقات در رشته های تنیس روی میز و دارت در قسمت آقایان و بانوان با شرایط ذیل برگزار نماید.

شرایط ثبت نام بازیها:

1 – مسابقات دارت بصورت انفرادی و مسابقات تنیس روی میز بصورت یکنفره و دوبل برگزار میگردد.

2 – شرکت کنندگان باید دانشجوی موسسه در سال تحصیلی جدید باشند.

3 – مهلت ثبت نام تا تاریخ 8 آبان ماه ومبلغ ثبت نام 10 هزار تومان میباشد.

4 –  زمان مسابقات (( با اطلاع قبلی ))اعلام میگردد.

5 – نفرات برتر به عضویت تیم موسسه در مسابقات منطقه 9 در خواهند آمد.

6- بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

7- به نفرات برتر ضمن اهداء جوایز، برای عضویت در تیمهای منتخب(( برای مسابقات بین موسسات آموزش عالی)) برگزیده خواهندشد.

کلیه متقاضیان جهت ثبت نام به واحد امور فرهنگی(خانم مروی   داخلی  15) و یا انتظامات (آقای عزیزی داخلی 30 ) مراجعه نمایند.

(واحد تربیت بدنی موسسه آموزش عالی توس)