وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد عمران
موضوع: حوزه ریاست, کتابخانه
تاریخ : 95/06/14

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد عمران

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی  موسسه آموزش عالی توس، مقدم همه شما فرهیختگان را به عرصه علم و دانایی گرامی می دارد.

همزمان با آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد، سومین نمایشگاه کتاب ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی توس برگزار می باشد

زمان   13   الی     18  شهریورماه 1395