وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بن کارت کتاب ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
موضوع: کتابخانه
تاریخ : 95/01/15
کلیه دانشجویان علاقه مند به دریافت بن کارت کتاب ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می توانند از طریق نشانی  bon.tibf.ir  اقدام نمایند.
دریافت بن کارت دانشجویی صرفاً ویژه دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و طلاب علوم دینی است.

زمان ثبت نام:  از 29 فروردین ساعت 17:30 تا قبل از برگزاری نمایشگاه.

زمان توزیع کارت: از تاریخ 13 اردیبهشت 1394 تا پایان نمایشگاه 26 اردیبهشت است.

تحویل کارت: متقاضیان پس از ثبت نام و تأیید هویت و پرداخت سهم دانشجو (به صورت اینترنتی) برای دریافت بن کارت می‌ بایست شخصا و صرفاً به شعبه‌ای که در زمان ثبت نام انتخاب نموده‌ اند مراجعه کرده و از مراجعه به شعب دیگر خودداری نمایند. تاکید می شود کارت فقط به شخص متقاضی تحویل داده می شود و لا غیر.

مدارک لازم هنگام دریافت بن، کارت دانشجویی یا طلبه گی معتبر، کارت ملی و شماره رهگیری ثبت‌نام در سامانه می باشد؛ لذا مدارک دیگر مانند شناسنامه یا گواهینامه مورد قبول نمی باشد.