وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بهار تعليم و تربيت
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 96/07/02

بهار تعليم و تربيت در ماه محرم و هفته دفاع مقدس با ياد و خاطره شهدا و امام شهدا را گرامي ميداريم.

امور فرهنگی