وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران
موضوع: گروه های خبری, امور پژوهشی
تاریخ : 94/06/31

بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران در تاریخ 21 الی 23 اردیبهشت 1395 در‌ دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز با همکاری انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران  برگزار می گردد

آخرین مهلت ارسال مقالات جهت داوری 30 آبان ماه 94 می باشد

 علاقه مندان می توانند جهت اطلاعات تکمیلی به آدرس سایت زیر مراجعه کنند.

http://icee2016.shirazu.ac.ir/fa/