وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ترجمه مصور و گویای دعای هفتم  از صحیفه سجادیه
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/08/29

ترجمه مصور و گویای دعای هفتم از صحیفه سجادیه (با آرزوی رفع گرفتاری ها)
گوینده و تدوین گر: آقای پارسا رمضان زاده

پیوست ها

نام فایل حجم
دعای هفتم صحیفه سجادیه.mp4 21.0 مگابایت دانلود