وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تریبون آزاد دانشجویی به مناسبت روز دانشجو
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/09/11

تریبون آزاد و پرسش و پاسخ دانشجویی به مناسبت روز دانشجو در روز شنبه  16 آذرماه ساعت 12 در محل نمازخانه -

با حضور سرپرست و مدیران محترم موسسه و اعضای محترم هیات علمی و اساتید گرامی و کلیه دانشجویان عزیز