وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تسلیت جهت حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 98/10/23

ضمن ابراز تأسف و تاثر عمیق نسبت به فاجعه شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، بدین وسیله تمام خانواده بزرگ دانشگاهیان کشور، خود را در غم خانواده‌های داغدار شریک دانسته و به ملت بزرگ ایران، به مناسبت از دست دادن فرزندان خود که برخی از آنان از دانشجویان و چهره‌های علمی ملت بوده‌اند، تسلیت می گوییم.
( روابط عمومی موسسه‌ آموزش عالی توس )