وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تعطیلی موسسه در روزهای دوشنبه و پنج شنبه از تاریخ 99/5/1 لغایت 99/6/6
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 99/04/30

 اطلاعیه فوری
به اطلاع کلیه همکاران، اساتید و دانشجویان گرامی می رساند :
موسسه آموزش عالی توس از روز چهارشنبه مورخ 99/05/01 لغایت روز پنجشنبه 99/06/06  "روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته" تعطیل می باشد و پاسخگویی به مراجعات حضوری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پوشش ماسک، در بقیه روزهای هفته از ساعت 8 لغایت 14 انجام می گیرد.
(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)