وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تعطیلی کلیه كلاسهاي عصر امروز سه شنبه مورخ 96/12/22
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 96/12/22

قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم

با توجه به مصوبه شورای اداری موسسه، جهت پيشگيري از آسيب و سوانح چهارشنبه آخرسال ( شب چهارشنبه سوري) کلیه كلاسهاي عصر امروز سه شنبه مورخ 96/12/22 از ساعت 16 الی آخر وقت کنسل و  موسسه تعطیل می باشد.