وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تغییر ساعت شروع به کار موسسه به دلیل آلودگی هوا با 2 ساعت تاخیر
موضوع: حوزه ریاست, آموزش
تاریخ : 97/03/09

قابل توجه کلیه پرسنل گرامی و دانشجویان محترم:

طبق اعلام کارگروه اضطراری آلودگی هوای مشهد در استانداری، فردا پنجشنبه 97/3/10 ساعت شروع بکار موسسه با 2 ساعت تاخیر از ساعت 9:30 صبح می باشد. 
شایان ذکر است برای کلاس های کنسل شده متعاقبا کلاس جبرانی تنظیم و اطلاع رسانی خواهد گردید.